ما یک تیم رسانه ای مستقل
فعال در حوزه فناوری هستیم.

ما تلاش می کنیم همه محصولات دیجیتال ساخت ایران را منصفانه و ریزبینانه نقد و بررسی کنیم و از این طریق به فرآیند تولید محصولات فناوری محور در کشور کمک کنیم. برای حفظ کیفیت محتوا و قابل اعتماد بودن به هیچ وجه از هیچ تولیدکننده ای حمایت مالی دریافت نکرده، نمی کنیم و نخواهیم کرد و تنها به کمک های مالی کاربران متکی هستیم.

اگر شما تولید کننده هستید می توانید با در اختیار قراردادن محصولات خود ما را در این راه یاری کرده و در مقابل داده های شفاف و واقع بینانه از بازخورد محصول خود از سوی کاربران را دریافت نمایید.

ما چه کارهایی را انجام می دهیم:
  • اتکا به حمایت جمعی مخاطبان
  • بیان ساده و شفاف مفاهیم نسبتا پیچیده فنی
  • مقایسه تولیدات ملی با کالاهای با کیفیت جهانی
  • آزادی بیان کاربران با حفظ احترام متقابل
  • حمایت از کالای داخلی با نقد ریزبینانه و منصفانه
ما چه کارهایی را انجام نمی دهیم:
  • دریافت حمایت مالی از تولید کنندگان
  • بیان محتوا به صورت پیچیده و غیرقابل فهم
  • جانب داری از محصول به بهانه تولید ملی بودن
  • سانسور دیدگاه های مخاطبان
  • بدبینی نسبت به محصولات داخلی

تمایل دارید در این مسیر همگام ما شوید، با ما  تماس  بگیرید،
به گرمی دستتان را می فشاریم…